METIS Psykiatrisk juridik för kliniskt verksamma specialistläkare

Information

logo

Kursen syftar till kompetensförhöjning i psykiatrisk juridik för specialistläkare, i första hand i psykiatri, men är öppen för alla psykiatriska specialiteter. Kursen fokuserar på komplexa juridiska frågeställningar inom LPT, LRV, LVU och LVM.

Kategori
Psykiatri

Kontaktperson
Annika Sander Björk

E-post
annika.sander.bjork@akademiska.se


Kursen ges i ett modifierat METIS-format, med en inledande distansdel (tidsåtgång ca 6 timmar) och ett tvådagars kursmöte. Kursen betraktas som ett led i en fortgående kompetensutveckling av specialister i psykiatri. Studierna omfattar bl. a. föreläsningar, litteratur, test baserat på flervalsfrågor, samt inlämning av ett avidentifierat patientfall från den egna praktiken som även innehåller en beskrivning en juridisk frågeställning.
För att fördjupa inlärningen tillkommer en examinationsuppgift efter kursmötets avslut. Instruktioner kommer att ges under kursmötet.
Kursintyg utfärdas efter godkänd examination.

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.