Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare

Information

logo

Kategori
ST-kurser

Målgrupp
ST-läkare

Kontaktperson
Helena Sandin, handläggare

Telefon
018-611 31 95

E-post
förnamn.efternamn@akademiska.se

Competences and qualifications

Gives the following qualifications
b2 - Sjukdomsförebyggande arbete - Unlimited validity period

Gives the following competence levels
b2:1 - Kunna vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att förebygga uppkomsten av sjukdomar som grundar sig i en eller flera levnadsvanor > Kurs
b2:2 - Kunna vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att förbättra prognosen hos patienter med sjukdom som grundar sig i en eller flera levnadsvanor > Kurs

Kurs för ST-läkare anställda inom region Uppsala

 

Praktisk kursinformation

Kursen syftar till att ST-läkaren ska få ökad förståelse för, och kunna tillämpa, olika samtalstekniker i samtal med patienter och närstående som syftar till att stärka patientens egen förmåga att främja sin hälsa.

Kursen innehåller teoretiska avsnitt i form av föreläsningar och filmer, samt praktiska övningar med inspelning av egna samtal och efterföljande reflektioner såväl individuellt som i grupp.

Antagning

 

 

 

Kursen är öppen att söka för ST-läkare från

  • Region Uppsala
  • Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Avtalslandstingen (Norrlandslandstingen, Åland)
   
OBS
Vid avanmälan senare än sex veckor före kursstart debiteras verksamheten kursavgift för utebliven deltagare
     
Krav för godkänd kurs

 

Aktivt deltagande under kursdagarna (obligatorisk närvaro)
Godkänd hemuppgift

 

 

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
Uppsala (2 occurences) 22 Sep 2022 to 23 Sep 2022 16 Sep 2022 5 free of 14 Read more and apply
Uppsala (2 occurences) 24 Nov 2022 to 25 Nov 2022 21 Nov 2022 6 free of 14 Read more and apply