Palliativ vård för ST-läkare

Information

logo

Kategori
ST-kurser

Målgrupp
ST-läkare

Kontaktperson
Helena Sandin, handläggare

Telefon
018-611 31 95

E-post
förnamn.efternamn@akademiska.se

Competences and qualifications

Gives the following qualifications
b5 - Palliativ vård i livets slutskede - Unlimited validity period

Gives the following competence levels
b5:2 - Kunna genomföra brytpunktssamtal med patienter och närstående > Kurs
b5:3 - Kunna tillämpa grundläggande principer för palliativ symtomlindring med beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov > Kurs

Kurs för ST-läkare

 

Praktisk kursinformation

Kursen är skapad med utgångspunkt i de specialitetsövergripande kurs- och kompetenskrav som gäller för SOSFS 2015:8 och syftar till att ge alla ST-läkare, oavsett specialitet, en grundläggande genomgång av det palliativa tankesättet samt generella principer för palliativ vård och brytpunktssamtal.

Antagning 

 

Kursen är öppen att söka för ST-läkare från

  • Region Uppsala
  • Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Avtalslandstingen (Norrlandslandstingen, Åland)
   
OBS
Vid avanmälan senare än sex veckor före kursstart debiteras verksamheten kursavgift för utebliven deltagare
     

Krav för godkänd kurs

 

Godkänd webbkurs Palliation ABC senast före start av del II samt aktivt deltagande under kursdagen

   

Klicka här för att läsa mer och starta kurs Palliation ABC

https://betaniastiftelsen.learnifier.com/a1/catalog/session/0081f10f-453f-436c-a08f-73c7bb117d73?prid=228452

 

 

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
Uppsala (2 occurences) 1 Dec 2022 to 2 Dec 2022 25 Nov 2022 3 free of 20 Read more and apply