Kommunikation med patienter och närstående

Information

logo

Kategori
ST-kurser

Målgrupp
ST-läkare

Kontaktperson
Helena Sandin, handläggare

Telefon
018-611 31 95

E-post
förnamn.efternamn@akademiska.se

Competences and qualifications

Gives the following qualifications
b1 - Kommunikation med patienter och närstående - Unlimited validity period

Gives the following competence levels
b1:1 - Kunna anpassa sättet att kommunicera utifrån patienters och närståendes individuella behov och kommunikativa förmåga > Kurs
b1:2 - Kunna ge patienter och närstående svåra besked med respekt, empati och lyhördhet > Kurs
b1:4 - Kunna samråda med patienter och närstående om patientens egenvård > Kurs

Kurs för ST-läkare

 

Praktisk kursinformation

Forskning visar att patienterna inte verkar skilja på bemötande och medicinska insatser – ett dåligt bemötande kan ge en negativ upplevelse trots rätt vård.

Kursen syftar till att ge alla ST-läkare, oavsett specialitet, möjlighet att utveckla sin förmåga att identifiera eventuella hinder för kommunikation som finns mellan läkare och patient/anhörig samt hitta lösningar för att bilda ett kommunikationsflöde i båda riktningar.

OBS Kursen ges vanligen under samma kursvecka som kursen "Läkemedel för ST-läkare". Varannan vår (jämna årtal) ges den även i kombination med kursen "Vetenskapsmetodik för ST-läkare". 

Antagning

 

 

 

Kursen är öppen att söka för ST-läkare från

  • Region Uppsala
  • Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Avtalslandstingen (Norrlandslandstingen, Åland)
   
OBS
Vid avanmälan senare än sex veckor före kursstart debiteras verksamheten kursavgift för utebliven deltagare
     
Krav för godkänd kurs  

Aktivt deltagande under båda kursdagarna (obligatorisk närvaro)

 

 

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
Uppsala (2 occurences) 20 Oct 2022 to 21 Oct 2022 14 Oct 2022 Reserve list
9 in queue
Read more and apply
Uppsala (2 occurences) 8 Nov 2022 to 9 Nov 2022 31 Oct 2022 4 free of 16 Read more and apply