Ledarskap och kommunikation

Information

logo

Kategori
ST-kurser

Målgrupp
ST-läkare

Kontaktperson
Helena Sandin, handläggare

Telefon
018-611 31 95

E-post
förnamn.efternamn@akademiska.se

Competences and qualifications

Gives the following qualifications
a1 - Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik - Unlimited validity period
Kommunikation med andra läkare och medarbetare - Unlimited validity period
Ledarskapskompetens - Unlimited validity period

Gives the following competence levels
a1:2 - Kunna utöva ledarskap i det dagliga arbetet, inklusive leda ett vårdteam > Kurs
a1:3 - Kunna ta ett ansvar för utvecklingen av det multiprofessionella samarbetet > Kurs
a1:5 - Kunna samarbeta i nätverk kring patienten > Kurs
a1:7 - Kunna presentera och förklara medicinsk information på ett sätt som är förståeligt för mottagaren, såväl skriftligt som muntligt > Kurs

Kurs för ST-läkare

 

Praktisk kursinformation

Utbildning i ledarskap och kommunikation är obligatorisk för alla ST-läkare vid Akademiska sjukhuset. Kursen syftar till att ge alla ST-läkare, oavsett specialitet, möjlighet att utveckla sin förmåga att leda och kommunicera i den kliniska vardagen

OBS Kursen ges under samma kursvecka som kursen "Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning, samt lagar och föreskrifter"

Antagning

 

 

 

Kursen är öppen att söka för ST-läkare från

  • Region Uppsala
  • Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Avtalslandstingen (Norrlandslandstingen, Åland)
   
OBS
Vid avanmälan senare än sex veckor före kursstart debiteras verksamheten kursavgift för utebliven deltagare
     
Krav för godkänd kurs  

Aktivt deltagande under samtliga tre kursdagar (obligatorisk närvaro)

 

 

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
Uppsala (3 occurences) 31 Aug 2022 to 2 Sep 2022 26 Aug 2022 7 free of 16 Read more and apply
Uppsala (3 occurences) 30 Nov 2022 to 2 Dec 2022 23 Nov 2022 4 free of 16 Read more and apply