Etik för ST-läkare

Information

logo

Kategori
ST-kurser

Målgrupp
ST-läkare

Kontaktperson
Helena Sandin, handläggare

Telefon
018-611 31 95

E-post
förnamn.efternamn@akademiska.se

Competences and qualifications

Gives the following qualifications
a2 - Etik, mångfald och jämlikhet - Unlimited validity period

Gives the following competence levels
a2:1 - Uppvisa kunskap om innebörden av medicinsk-etiska principer samt kunna identifiera etiska problem och analysera dessa på ett systematiskt sätt > Kurs

Kurs för ST-läkare

Praktisk kursinformation

Kursen är skapad med utgångspunkt i de kurs- och kompetenskrav som gäller för SOSFS 2015:8 

Kursen syftar till att ge alla ST-läkare, oavsett specialitet, möjlighet att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera etiska problem i den kliniska vardagen

Antagning

 

 

 

Kursen är öppen att söka för ST-läkare från

  • Region Uppsala
  • Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Avtalslandstingen (Norrlandslandstingen, Åland)
   


OBS
Vid avanmälan senare än sex veckor före kursstart debiteras verksamheten kursavgift för utebliven deltagare

     
Krav för godkänd kurs  
  • Obligatorisk närvaro (del I och del II)
  • Godkänd individuell inlämningsuppgift (introduktionsuppgift)
  • Godkänd gruppuppgift

 

 

 

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
Uppsala (2 occurences) 30 Nov 2022 to 1 Dec 2022 23 Nov 2022 Reserve list
16 in queue
Read more and apply