Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning samt lagar och föreskrifter

Information

logo

Kategori
ST-kurser

Målgrupp
ST-läkare

Kontaktperson
Helena Sandin, handläggare

Telefon
018-611 31 95

E-post
förnamn.efternamn@akademiska.se

Competences and qualifications

Gives the following qualifications
a6 - Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning, samt lagar och föreskrifter - Unlimited validity period
Hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk - Unlimited validity period

Gives the following competence levels
a6:1 - Uppvisa kunskap om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården och för dess personal > Kurs
a6:2 - Uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och administration > Kurs
a6:3 - Uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens olika ekonomiska styrsystem och deras betydelse för prioriteringar och avvägningar i det dagliga arbetet > Kurs

Kurs för ST-läkare

 

Praktisk kursinformation

Kursen syftar till att ge alla ST-läkare, oavsett specialitet, ökad kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk

OBS Kursen ges under samma vecka som kursen "Ledarskap och kommunikation" (tre kursdagar)

Antagning 

 

 

Kursen är öppen att söka för ST-läkare från

  • Region Uppsala
  • Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Avtalslandstingen (Norrlandslandstingen, Åland)
 
OBS
Vid avanmälan senare än sex veckor före kursstart debiteras verksamheten kursavgift för utebliven deltagare
   

Krav för godkänd kurs

Aktivt deltagande under kursdagarna (obligatorisk närvaro)

 

 

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
Uppsala (2 occurences) 29 Aug 2022 to 30 Aug 2022 23 Aug 2022 8 free of 20 Read more and apply
Uppsala (2 occurences) 28 Nov 2022 to 29 Nov 2022 22 Nov 2022 2 free of 20 Read more and apply