ST-studierektorsutbildning

Information

logo

Kategori
ST-kurser

Kontaktperson
Helena Sandin, handläggare

Telefon
018-611 31 95

E-post
förnamn.efternamn@akademiska.se

ST-studierektorsutbildning

Praktisk kursinformation

Grundläggande utbildning för ST-studierektorer med fokus på regelverk och riktlinjer för ST, ledarskap och pedagogik

Antagning

 

 

Kursen riktar sig i första hand till ST-studierektorer från Region Uppsala.
I mån av utrymme erbjuds ST-studierektorer från Sjukvårdsregion Mellansverige kursplats.

 

 
OBS
Vid avanmälan senare än sex veckor före kursstart debiteras verksamheten kursavgift för utebliven deltagare
   

Krav för godkänd kurs

Aktivt deltagande under samtliga kursdagar 

 

 

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.