Vetenskapsmetodik för ST-läkare

Information

logo

Kategori
ST-kurser

Målgrupp
ST-läkare

Kontaktperson
Helena Sandin, handläggare

Telefon
018-611 31 95

E-post
förnamn.efternamn@akademiska.se

Competences and qualifications

Gives the following qualifications
a5 - Medicinsk vetenskap - Unlimited validity period
Forskningsmetodik - Unlimited validity period

Gives the following competence levels
a5:1 - Uppvisa fördjupade kunskaper om medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer > Kurs
a5:2 - Kunna kritiskt granska och värdera medicinsk vetenskaplig information > Kurs

Kurs för ST-läkare

 

Praktisk kursinformation

Under tre dagar belyses olika aspekter relaterade till forskning och vetenskap i avsikt att underlätta genomförandet av det individuella skriftliga arbetet enligt vetenskapliga principer. Kursen omfattar bland annat studiedesign, evidensbaserad medicin, granskning av vetenskapliga artiklar, hur man skriver studieprotokoll, samt regelverk kring forskning.

Sökuppdrag inom regionen:
https://www.akademiska.se/forskning-och-utbildning/forskningsrelaterat/medicinska-biblioteket/sokuppdrag2/

Sökning inför systematisk översikt och scoping review:
https://ub.uu.se/kurser-och-handledning/systematisk-oversikt/

Handledning:
https://ub.uu.se/kurser-och-handledning/

Antagning

 

 

 

Kursen vänder sig huvudsakligen till ST-läkare från Region Uppsala, men är även öppen att söka för ST-läkare från

  • Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Avtalslandstingen (Norrlandslandstingen, Åland)
   
OBS
Vid avanmälan senare än sex veckor före kursstart debiteras verksamheten kursavgift för utebliven deltagare
     
Krav för godkänd kurs  

Aktivt deltagande under samtliga tre kursdagar (obligatorisk närvaro)

OBS Den obligatoriska kursen på forskarnivå "Introduktion till forskning" som Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet ger svarar mot delmål a5 enligt SOSFS 2015:8, det vill säga du behöver inte gå både "Vetenskapsmetodik för ST-läkare" och "Introduktion till forskning".

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
Uppsala (3 occurences) 17 Oct 2022 to 19 Oct 2022 5 Oct 2022 3 free of 25 Read more and apply