Läkemedel för ST-läkare

Information

logo

Kategori
ST-kurser

Målgrupp
ST-läkare

Kontaktperson
Helena Sandin, handläggare

Telefon
018-611 31 95

E-post
förnamn.efternamn@akademiska.se

Competences and qualifications

Gives the following qualifications
b3 - Läkemedel - Unlimited validity period

Gives the following competence levels
b3:1 Kunna anpassa läkemedelsbehandlingen efter patientens ålder, kön, vikt, njur- och leverfunktion samt eventuell samsjuklighet och övrig medicinering > Kurs
b3:2 - Kunna bedöma risker för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling > Kurs
b3:5 - Kunna kritiskt granska och värdera information om läkemedel > Kurs

Kurs för ST-läkare

 

Praktisk kursinformation

Kursen är skapad med utgångspunkt i de kurs- och kompetenskrav som gäller för SOSFS 2015:8 

Kursen syftar till att ge alla ST-läkare, oavsett specialitet, en ökad kompetens avseende läkemedel och läkemedelsbehandling genom kunskap om var man kan söka information om läkemedel samt arbete med praktiska fall. 

     

Antagning

 

 

 

Kursen är öppen att söka för ST-läkare från

  • Region Uppsala
  • Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Avtalslandstingen (Norrlandslandstingen, Åland)
   
OBS
Vid avanmälan senare än sex veckor före kursstart debiteras verksamheten kursavgift för utebliven deltagare
     
Krav för godkänd kurs

 

Godkänd inlämningsuppgift
Obligatorisk närvaro (del I och II)
Godkänd examinationsuppgift

     

 

 

 

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
Uppsala (3 occurences) 7 Nov 2022 to 11 Nov 2022 25 Oct 2022 6 free of 20 Read more and apply