Basal radiologi för primärjourer

Information

logo

Kursen är jourförberedande och riktar sig till ST-läkare i radiologi. Undervisningen bedrivs dels i form av föreläsningar, dels i form av PACS-baserade seminarier. Kursveckan avslutas med tentamen och kursutvärdering.

Kategori
Vård och behandling

Kontaktperson
Anna Dufflin

E-post
info[snabel-a]basal.radiologi.st

Jourförberedande kurs för ST-läkare i radiologi

Aktuellt

Trots den senaste tidens hoppfulla pandemiutveckling ser verksamhetschef Adel Shalabi i samråd med kursledningen en osäkerhet inför möjligheten att hålla en fysisk kurs och har därför beslutat att "Basal radiologi för primärjourer" gör uppehåll i höst. Vi ser fram emot nästa tillfälle, som preliminärt planeras till hösten 2022. 

Med vänliga hälsningar
Kursledningen

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.