Basal radiologi för primärjourer

Information

logo

Kursen är jourförberedande och riktar sig till ST-läkare i radiologi. Undervisningen bedrivs dels i form av föreläsningar, dels i form av PACS-baserade seminarier. Kursveckan avslutas med tentamen och kursutvärdering.

Kategori
Vård och behandling

Målgrupp
ST-läkare Radiologi

Kontaktperson
Anna Dufflin

E-post
info[snabel-a]basal.radiologi.st

Jourförberedande kurs för ST-läkare i radiologi

Aktuellt

Här annonseras nästa kurstillfälle. 

Kursupplägg

Undervisningen består måndag till torsdag av föreläsning på förmiddagen och seminarium med samma tema på eftermiddagen. Under seminarierna får deltagarna i grupper om två granska radiologiska undersökningar från autentiska jourfall. Varje seminarium inkluderar lärarledd genomgång av fallen med diskussion av fynd, behov av komplettering med ytterligare undersökningar, hur man bäst beskriver fynden i svaret till klinikern, när man behöver kontakta bakjouren etc. På fredagen rymmer förmiddagen både föreläsning och seminarium i ämnet trauma-DT. Veckan avslutas därefter med tentamen och kursutvärdering.

 

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.