Basal radiologi för primärjourer

Information

logo

Kursen är jourförberedande och riktar sig till ST-läkare i radiologi. Undervisningen bedrivs dels i form av föreläsningar, dels i form av PACS-baserade seminarier. Kursveckan avslutas med tentamen och kursutvärdering.

Kategori
Vård och behandling

Målgrupp
ST-läkare Radiologi

Kontaktperson
Anna Dufflin

E-post
info[snabel-a]basal.radiologi.st

Schema

Kalendern i iCal-format.

Aktuellt

2020-09-27: Registrering kl. 08:00 måndag 5:e oktober i Liljegrensalen, Blå korset, Akademiska sjukhuset ingång 55. Välkommen till Uppsala!

2020-08-21: Preliminärt schema ses längst ned på sidan.

2020-08-19: Beslut har tagits om att vi kan fullfölja med kursen. Vi kommer med tillgängliga resurser att göra vårt bästa för att anpassa upplägget utefter situationen, varför vissa förändringar jämfört med föregående år är att vänta. Vidare information följer. 

2020-05-04: Kursen är nu fulltecknad. Eventuella reserver tas in enligt turordning.

2020-05-01: Trots den osäkerhet som den pågående covid-19-pandemin medför avser vi öppna anmälan som planerat. Läget utvärderas dock kontinuerligt de närmaste månaderna. Om rådande omständigheter till hösten omöjliggör kurssammankomsten återbetalas anmälningsavgifterna. 

2020-03-06: Basal radiologi för primärjourer 2020: 5-9 oktober, vecka 41. Anmälningsformuläret öppnar 2020-05-04 00:00, det vill säga natten till måndag. En förutsättning för att säkra din plats är att alla efterfrågade uppgifter är lätt tillgängliga när anmälan öppnar. Platserna är begränsade och har vid föregående kurstillfällen gått åt i en rasande fart. 2019 var kursen fulltecknad på två minuter. 

Kursupplägg

Undervisningen består måndag till torsdag av föreläsning på förmiddagen och seminarium med samma tema på eftermiddagen. Under seminarierna får deltagarna i grupper om två granska radiologiska undersökningar från autentiska jourfall. Varje seminarium inkluderar lärarledd genomgång av fallen med diskussion av fynd, behov av komplettering med ytterligare undersökningar, hur man bäst beskriver fynden i svaret till klinikern, när man behöver kontakta bakjouren etc. På fredagen rymmer förmiddagen både föreläsning och seminarium i ämnet trauma-DT. Veckan avslutas därefter med tentamen och kursutvärdering.

 

Course instances

Course instance Date Deadline for application Available places
Kursomgång oktober 2020 5 Oct 2020 to 9 Oct 2020 Reserve list
19 in queue
Read more and apply