Basal radiologi för primärjourer

Information

logo

Kursen är jourförberedande och riktar sig till ST-läkare i radiologi. Undervisningen bedrivs dels i form av föreläsningar, dels i form av PACS-baserade seminarier. Kursveckan avslutas med tentamen och kursutvärdering.

Kategori
Vård och behandling

Målgrupp
ST-läkare Radiologi

Kontaktperson
Anna Dufflin

E-post
info[snabel-a]basal.radiologi.st

Jourförberedande kurs för ST-läkare i radiologi

Aktuellt

Här annonseras nästa kurstillfälle. 

<!--

2020-10-04: Föreläsningsanteckningar publiceras löpande här

2020-09-27: Registrering kl. 08:00 måndag 5:e oktober i Liljegrensalen, Blå korset, Akademiska sjukhuset ingång 55. Välkommen till Uppsala!

2020-08-21: Preliminärt schema ses längst ned på sidan.

2020-08-19: Beslut har tagits om att vi kan fullfölja med kursen. Vi kommer med tillgängliga resurser att göra vårt bästa för att anpassa upplägget utefter situationen, varför vissa förändringar jämfört med föregående år är att vänta. Vidare information följer. 

2020-05-04: Kursen är nu fulltecknad. Eventuella reserver tas in enligt turordning.

2020-05-01: Trots den osäkerhet som den pågående covid-19-pandemin medför avser vi öppna anmälan som planerat. Läget utvärderas dock kontinuerligt de närmaste månaderna. Om rådande omständigheter till hösten omöjliggör kurssammankomsten återbetalas anmälningsavgifterna. 

2020-03-06: Basal radiologi för primärjourer 2020: 5-9 oktober, vecka 41. Anmälningsformuläret öppnar 2020-05-04 00:00, det vill säga natten till måndag. En förutsättning för att säkra din plats är att alla efterfrågade uppgifter är lätt tillgängliga när anmälan öppnar. Platserna är begränsade och har vid föregående kurstillfällen gått åt i en rasande fart. 2019 var kursen fulltecknad på två minuter. 

-->

<!--

2019-10-06: Välkommen till kursen! Missa inte kursmiddagen måndag kl. 18 på restaurang Tilltugg, Vaksalagatan 24. Kom också ihåg kursutvärderingen! Akuta frågor besvaras per telefon: 0706941822.

Schema web: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=basalradiologi%40gmail.com&ctz=Europe%2FStockholm
Schema iCal: https://calendar.google.com/calendar/ical/basalradiologi%40gmail.com/public/basic.ics

2019-05-28: Preliminärt schema kan nu ses längs ned på sidan. 

2019-05-07: Kursen är nu fulltecknad. Vid eventuella avhopp kontaktas reserver i turordning.

2019-03-26: Årets kurs går av stapeln vecka 41, 7-11/10. Anmälningsformuläret öppnar 2019-05-06 00:00. För en snabb och smidig anmälan var god ha tillgång till alla efterfrågade uppgifter. Platserna är begränsade och har vid föregående kurstillfällen gått åt i en rasande fart. 

 

-->

Kursupplägg

Undervisningen består måndag till torsdag av föreläsning på förmiddagen och seminarium med samma tema på eftermiddagen. Under seminarierna får deltagarna i grupper om två granska radiologiska undersökningar från autentiska jourfall. Varje seminarium inkluderar lärarledd genomgång av fallen med diskussion av fynd, behov av komplettering med ytterligare undersökningar, hur man bäst beskriver fynden i svaret till klinikern, när man behöver kontakta bakjouren etc. På fredagen rymmer förmiddagen både föreläsning och seminarium i ämnet trauma-DT. Veckan avslutas därefter med tentamen och kursutvärdering.

<!--

Var god se längre ner på sidan för att se schemat.

-->

<!--

Anmälan

Anmälan sker endast via plattformen Ping Pong och antagning sker i turordning baserat på tidpunkten för inskickad anmälan (Akademiska sjukhusets egna ST-läkare har dock förtur).

 • E-post
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Ett lösenord (i lösenordet måste du använda tecken ur minst 3 av följande grupper: ,.-;:_!%&/+*, abcdefghijklmnopqrstuvwxyz, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ och 0123456789)
 • Sjukhus/vårdcentral/avdelning
 • Landsting/region
 • Att du har godkännande att gå kursen från din närmaste chef
 • Att du är införstådd med att 100 % närvaro krävs på kursens moment för att erhålla kursintyg
 • Ditt personnummer (krävs för utfärdande av kursintyg)
 • Ungefärlig erfarenhet inom röntgen vid kursstart (både ST- och viktid, räkna bort föräldraledighet och dylikt)
 • Mobiltelefonnummer
 • Om du vill delta i kursmiddagen måndagen den 7 oktober
 • Ev. specialkost/överkänslighet/intolerans
 • Att du godkänner att uppgiften om ev. specialkost/överkänslighet/intolerans personbehandlas enligt dataskyddsförordningen
 • Organisationsnummer
 • Fakturaadress (inkl. postnummer och postort)
 • Ansvarskod/referens/kostnadsställe

De personuppgifter som du lämnar i denna ansökan kommer att bli föremål för personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsbehandlingen följer reglerna enligt dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Region Uppsala (organisationsnummer: 232100-0024). Ändamålet med behandlingen är att kunna administrera den aktuella kursen för att bl.a. kunna utfärda kursintyg efter genomförd utbildning. Ditt personnummer krävs för att kunna uppnå en säker identifiering. Den lagliga grunden för behandlingen är utförande av uppgift av allmänt intresse. Dataskyddsombud för Region Uppsala nås på e-postadressen dataskyddsombud@regionuppsala.se. Kontaktperson för denna personuppgiftsbehandling är Tommy Sjöberg, tommy.sjoberg@akademiska.se. Din anmälningsblankett kommer att gallras (destrueras) så fort kursintyg är utfärdat.

Frågor och svar

   • Kan man föranmäla sig till denna eller nästa kurs?
    Nej, anmälan sker endast via ansökningsformuläret under ansökningstiden. 
   • Kan man ställa sig i kö på reservlistan?
    När kursen är fulltecknad erbjuds möjlighet att ställa sig på reservlistan. Vid ev. avhopp/återbud antas deltagare sedermera i tur och ordning.

   • Finns planer på att ge kursen mer än en gång per år?
    Kursen ges endast en gång per år. Det finns inga planer på (eller resurser till) att ge kursen oftare.

   • Rekommenderas något särskilt hotell?
    Ett samarbete finns med ett hotell nära Akademiska sjukhuset där det med en kod går att erhålla rabatt. Denna tillhandahålls till antagna deltagare.

   • Vad händer om man inte deltar i alla momenten under kursveckan?
    För utfärdande av kursintyg krävs 100 % närvaro.

   • Kan man överlåta sin plats till en kollega om man lämnar återbud till erhållen plats?
    Nej, då erbjuds platsen till nästa person på reservlistan.

   • Hur hög är kursavgiften?
    11 800 kr.

 

--!>

 

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.