Basal radiologi för primärjourer

Information

logo

Undervisningen består måndag-torsdag av föreläsningar på förmiddagarna och repetitionsövningar i seminarieform på eftermiddagarna. De sistnämnda kommer att bestå av radiologisk diagnostik av sjukdomar av den typ som avhandlats på förmiddagen, där deltagarna i grupper om två personer vid undervisningsdatorer får granska radiologiska bilder från autentiska jourfall. Varje eftermiddagsseminarium inkluderar lärarledd genomgång av fallen med diskussion av fynd, behov av komplettering med ytterligare undersökningar, hur man bäst beskriver fynden i svaret till klinikern, när man behöver kontakta bakjouren etc. På fredagsförmiddagen avhandlas trauma-DT separat i seminarie- och föreläsningsform.

Kategori
Vård och behandling

Målgrupp
ST-läkare Radiologi

Kontaktperson
Anna Dufflin

E-post
info[snabel-a]basal.radiologi.st

Aktuellt

2018-11-29: Det planeras för närvarande för en kurs under hösten 2019, denna kommer preliminärt att gå av stapeln under vecka 41. Mer information följer på denna sida.

Kursupplägg

Undervisningen består måndag-torsdag av föreläsningar på förmiddagarna och repetitionsövningar i seminarieform på eftermiddagarna. De sistnämnda kommer att bestå av radiologisk diagnostik av sjukdomar av den typ som avhandlats på förmiddagen, där deltagarna i grupper om två personer vid undervisningsdatorer får granska radiologiska bilder från autentiska jourfall. Varje eftermiddagsseminarium inkluderar lärarledd genomgång av fallen med diskussion av fynd, behov av komplettering med ytterligare undersökningar, hur man bäst beskriver fynden i svaret till klinikern, när man behöver kontakta bakjouren etc. På fredagsförmiddagen avhandlas trauma-DT separat i seminarie- och föreläsningsform. För tider och schema, v.g. se längre ner på sidan.

Anmälan

Anmälan till 2018 års kursomgång öppnade fredagen den 2018-06-01 kl. 00:00 (CEST). Anmälan sker endast via plattformen Ping Pong och antagning sker i turordning baserat på tidpunkten för inskickad anmälan (Akademiska sjukhusets egna ST-läkare har dock förtur).

 • E-post
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Ett lösenord (i lösenordet måste du använda tecken ur minst 3 av följande grupper: ,.-;:_!%&/+*, abcdefghijklmnopqrstuvwxyz, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ och 0123456789)
 • Sjukhus/vårdcentral/avdelning
 • Landsting/region
 • Att du har godkännande att gå kursen från din närmaste chef
 • Att du är införstådd med att 100 % närvaro krävs på kursens moment för att erhålla kursintyg
 • Ditt personnummer (krävs för utfärdande av kursintyg)
 • Ungefärlig erfarenhet inom röntgen vid kursstart (både ST- och viktid, räkna bort föräldraledighet och dylikt)
 • Mobiltelefonnummer
 • Om du vill delta i kursmiddagen kl. 18 måndagen den 8 oktober
 • Ev. specialkost/överkänslighet/intolerans
 • Att du godkänner att uppgiften om ev. specialkost/överkänslighet/intolerans personbehandlas enligt dataskyddsförordningen
 • Organisationsnummer
 • Fakturaadress (inkl. postnummer och postort)
 • Ansvarskod/referens/kostnadsställe

De personuppgifter som du lämnar i denna ansökan kommer att bli föremål för personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsbehandlingen följer reglerna enligt dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Region Uppsala (organisationsnummer: 232100-0024). Ändamålet med behandlingen är att kunna administrera den aktuella kursen för att bl.a. kunna utfärda kursintyg efter genomförd utbildning. Ditt personnummer krävs för att kunna uppnå en säker identifiering. Den lagliga grunden för behandlingen är utförande av uppgift av allmänt intresse. Dataskyddsombud för Region Uppsala nås på e-postadressen dataskyddsombud@regionuppsala.se. Kontaktperson för denna personuppgiftsbehandling är Tommy Sjöberg som nås via Akademiska sjukhusets växel 018-611 00 00. Din anmälningsblankett kommer att gallras (destrueras) så fort kursintyg är utfärdat.

Frågor och svar

   • Kan man föranmäla sig till denna eller nästa kurs?
    Nej, anmälan sker endast via ansökningsformuläret under ansökningstiden. Du kan däremot anmäla din e-postadress via ett länkade formulär, så skickar vi ut en påminnelse om och i så fall när kursen ges igen inför att anmälan öppnar:
   • Kan man ställa sig i kö på reservlistan?
    När kursen är fulltecknad erbjuds möjlighet att ställa sig på reservlistan. Vid ev. avhopp/återbud antas deltagare sedermera i tur och ordning.

   • Finns planer på att ge kursen mer än en gång per år?
    Kursen ges en (och endast en) gång per år. Det finns inga planer på (eller resurser till) att ge kursen oftare.

   • Rekommenderas något särskilt hotell?
    Ett samarbete finns med ett hotell nära Akdemiska sjukhuset där det med en kod går att erhålla rabatt. Denna tillhandahålls till antagna deltagare.

   • Vad händer om man inte deltar i alla momenten under kursveckan?
    För utfärdande av kursintyg krävs 100 % närvaro.

   • Kan man överlåta sin plats till en kollega om man lämnar återbud till erhållen plats?
    Nej, då erbjuds platsen till nästa person på reservlistan.

   • Hur hög är kursavgiften?
    11 800 kr.

Course instances

Course instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.